Gazetecilikte yapay zekâ yönergeleri: Neden önemli? Scrolli’deki yeri ne?

Yapay zekâ yönergeleri birçok yayıncının gündemine girmeye başladı.

Alara AI fotoğrafı
Alara AI sizin için özetliyor

Ilgaz Fakıoğlu
15 Mart, 2024

Günümüzde; medya dünyasının merkezine yerleşen yapay zekâ, dijital gazetecilik alanında sağlam adımlarla ilerliyor. Yapay zekânın getirdiği yenilikler, gazetecilik mesleğinin her alanında kendini gösterirken, bu ilerleme; etik, sürdürülebilir iş yönetimi ve şeffaflık gibi konularda yeni soruları da beraberinde getiriyor. Bu yazıya, Türkiye'deki yayıncılık sektöründe karşılaşılan bir yanlış anlaşılmayı giderme amacıyla giriş yapmak istiyorum. Yapay zekâ yönergeleri, yaygın inanışın aksine, teknolojinin kullanımını kısıtlama amacı taşımıyor. Aksine; bu yönergeler, yapay zekânın gazeteciliğe nasıl değer katabileceğini, insan odaklı bir yaklaşımla araştırmayı amaçlıyor. Doğru yapılandırılmış yönergeler, yapay zekanın işlerimizi elimizden alacağı korkusunu geride bırakarak, bu teknolojiyi nasıl stratejik ve sürdürülebilir bir şekilde entegre edebileceğimizi öne çıkarıyor.

Sorumlu teknoloji kullanımı

Yapay zekâ yönergeleri, özellikle araştırmacı gazetecilik için yeni yöntemler geliştirme ve ürünleri daha çekici hâle getirme amacı taşıyor. Yönergeler, algoritmaların ve teknolojilerin nasıl çalıştığı konusunda şeffaflık sağlamayı ve kullanılan teknolojiler hakkında okuyucuları bilgilendirmeyi içeriyor.

Associated Press, Bloomberg vb... kurumlar yapay zekâ stratejisi oluşturmada başı çekiyor.

Sektörde faaliyet gösteren Associated Press, BR24 vb... birçok kurumun yönergesini incelediğimizde genel odağın editoryal ilkelerle ilgili sorumluluklarda olduğunu görüyoruz. Yönergelerde; kullanılan teknolojilerin okuyucuya açıkça ifşa edilmesi, editoryal sorumlulukların birimlerde kalması, yayın öncesi kontrollerin sıkı denetimi ve veri kaynağının bütünlüğünün incelenmesi gibi konular öne çıkıyor. Yapay zekâ tarafından üretilen ve gerçekliğin yanıltıcı tasvirleri olduğundan şüphelenilen veya kanıtlanan görsellerin yayınlanmaması da önemli bir noktayı oluşturuyor. Yönergelerde ayrıca, çalışanların yapay zekaya yönelik araçlara gizli veya hassas bilgileri girmemeleri konusunda uyarılması, kurumsal güvenliğin ve bireysel mahremiyetin korunmasının önemi vurgulanıyor.

Scrolli'de yapay zekâ: Nitelikli dönüşüm

Türkiye’deki medya sektöründe, yapay zekanın yanlış kullanımlarının habercilik kalitesini düşürmesi ve hâlihazırda görünür olan okur güvensizliğini artırma riski bulunuyor. Bu durum, özellikle hızla değişen haber gündemi ve ajans haberciliğinin ön plana çıktığı bir ortamda, yapay zeka destekli yayıncılığın sorumsuz kullanımlarına yönelik bir tehlikeyi de içeriyor. Scrolli olarak, yönergesiz yapay zekâ kullanımlarının önüne geçmek ve yeni medya sektöründe bir örnek teşkil etmek amacıyla, detaylı bir yapay zeka yönergesi hazırladık. Bu yönerge, global çapta öncü medya kuruluşlarının tecrübeleri ve bizim gelecekteki vizyonumuzdan esinlenerek oluşturuldu. Yönergenin genel hatları bizlerin yakın gelecekte tasarladığı projeleri de esas alıyor.

Yapay zekâ yönergemiz

Yapay zekâ merkezli strateji: Scrolli'nin kurumsal stratejisi, yapay zeka faaliyetlerini yeni nesil medyanın merkezine koyuyor. İnovasyon, medya ve kültür ekseninde yapay zekânın entegrasyonu üzerine yoğunlaşıyoruz.

Editoryal kontrol: Scrolli’deki habercilik faaliyetlerimizde yapay zeka kullanımı, insan katılımına ve editoryal kontrole bağlı bulunuyor. Yapay zeka ile üretilen içerikler, nihai yayın öncesi detaylı bir kontrol ve düzenleme sürecinden geçiriliyor.

Şeffaflık ve güven: Yapay zeka ile üretilen araçlar ve içeriklerin kaynağı, kullanım amacı ve sorumluluğu açıkça belirtilme esasına dayanıyor. İçeriğin oluşturulmasında kullanılan kaynaklar, güven ve şeffaflık ilkesiyle okurlarımıza sunuluyor.

Scrolli, yapay zekâ asistanı olarak Alara'yı görevlendiriyor.

Alara AI ve fikri mülkiyet: Scrolli'nin Alara AI modeli gibi yenilikçi girişimler, markalama, geliştirme ve iş modeli, tüm haklarıyla korunuyor ve Scrolli Medya Anonim Şirketi'ne ait bulunuyor.

Veri ve kaynak bütünlüğü: Kullanılan yapay zeka araçlarının veri ve kaynak bütünlüğü, etik ve doğruluk standartlarımıza uygun olarak inceleniyor.

Eğitim ve bilinçlendirme: Yapay zekâ alanında faaliyet gösteren üreticilerimiz ve sorumlu personelimiz, bu teknolojilerin etik kullanımı konusunda eğitiliyor.

Hassasiyet ve içerik denetimi: Yapay zeka ile üretilen içeriklerde nefret söylemi, şiddet, terör ve ayrımcılık gibi duyarlı konulara karşı azami dikkat gösteriliyor.

Stratejik hedefler ve yapay zekâ kullanımının amacı: Yapay zeka kullanımımızın temel amacı, haber üretim süreçlerimizi, ekip yönetimimizi ve stratejik hedeflerimizi destekleyerek, kaliteyi, otomasyonu ve hızı artırmayı kapsıyor.

Eğitim, iş geliştirme ve ekosistem oluşturma: Dış paydaşlar, akademi ve sektör uzmanlarıyla işbirliği içinde, yapay zeka konusunda eğitim ve ekosistem oluşturma projelerine öncülük etmek temel amaçlarımızı oluşturuyor.

Pilot projeler ve teknolojik ürünler: Ürün ekibimizle yaratılan yenilikçi teknolojik ürünler, kurumumuz bünyesinde deneyimlenir ve dış piyasaya sunulabilir. Bu süreç, öğrenme ve deneyim kültürümüzün bir parçasıd olarak bulunuyor.

Uzun Okumalar